Inschrijven

Download het inschrijfformulier en stuur het samen met een begroting van jouw project naar:

Mail:
NAM-communicatie@shell.com

Post:
Nederlandse Aardolie Maatschappij,
t.a.v. de afdeling Communicatie,
Postbus 28000, 9400 HH Assen

Voor de lopende edities gelden de volgende inschrijvingstermijn(en):
Er is momenteel geen lopende editie.


Onvolledig ingevulde inzendingen of inzendingen zonder begroting worden niet in behandeling genomen.